DSC07926 (Large)

Za transport kamenih materijala šljunka i pijeska raspolažemo sa kamionima i priključnim vozilima različite nosivosti, kao i radnim mašinama–utovarivačima. Naš vozni park čine:

  • Kamioni kiperi, cerade
  • Labudice
  • Mixeri
  • Utovarivači i dr.
Drumski transport robe

Raspolažemo velikim brojem sopstvenih vozila za prevoz robe različitih gabarita i sarađujemo sa prevoznicima širom sveta, tako da smo u mogućnosti da za bilo koje destinacije drumski transport robe organizujemo u najkraćem mogućem roku.

Efikasnost i vrhunski kvalitet usluge upravo su ono što firmu Jaćimović doo čini u prednosti u oblasti drumskog transporta robe.

Uz uslugu drumskog transporta / prevoz robe kamionom, u najkraćem mogućem roku obavljamo i sve prateće aktivnosti:

  • Pakovanje
  • Utovar/Istovar
  • Pribavljanje svih vrsta dozvole i dokumentacije neophodne za medjunarodni transport
  • Obavljanje carinski procedura
  • Špediciju
  • Distribuciju